Tack för ansökan

Vi behandlar din ansökan och vi kommer att kontakta dig.
För mer information vänligen kontakta: anniina.holopainen@lammasosuuskunta.fi