Börknäs gård

Från en kär hobby till ett yrke

Börknäs gård är en ekologisk fårgård som grundades 2016. Gårdens ägaren Edvard Krooks började odla på gården år 2010 och ägandet övergick till honom vid årsskiftet 2020/2021.

De första fåren kom till gården år 2014, då var det mer av en hobby. De nationella fårdagarna i Kalajoki år 2016 inspirerade till att omvärdera gårdens framtid. Det nya fårhuset som blev klart år 2022 har möjliggjort en ökningen av antalet får. För närvarande finns det cirka 150 tackor på gården.

Edvard arbetar även utanför gården som utbildare och sonen Jacob Krooks är också med i det dagliga arbetet. Vid behov får de hjälp av den äldre generationen och andra familjemedlemmar.

Uppväxten på gården och arbetet där har alltid varit en del av husbondens liv. Drömmen om att leva ”med naturen” istället för bara ett kontorsarbete har blivit möjlig tack vare fåren.

Under somrarna betar gårdens tackor på naturbeten. Målet är att öka antalet traditionella vårdbiotoper för att kunna producera naturbeteskött till kunderna. Man vill uppmuntra människor att konsumera ansvarsfullt och äta högkvalitativt kött.