Halmelas getrård

Getmjölk till den växande efterfrågan

Halmela getgård drivs av Jonna och Eero Ukkola i Loppi. Deras getgård är den näst största i Finland. För tillfället mjölkas cirka 360 getter och det totala antalet getter på gården är 600 individer. Juustoportti förädlar mjölken från gården till ost.

Under lång tid fokuserade Halmela gård på ekologisk växtodling. I och med generationsskiftet övervägde företagarparet först att bygga en ladugård för mjölkkor, men efter beräkningar ändrade de sina planer. Samtidigt ökade efterfrågan på getmjölk i Finland och de bestämde sig för att prova på ett liv med getter.

År 2019 började de mjölka cirka hundra getter och idag mjölkas cirka 360 getter. Gården har investerat i en karusellmjölkningsstation för getter och utfodring sköts med ett fullfodervagn. I fodret blandas ensilage, spannmål, ärter och mineraler. Dessutom finns alltid vatten och saltsten tillgängligt.

Förutom getmjölk producerar Halmela gården också getkött. Gården har aktivt varit med och utvecklat getköttsmarknaden tillsammans med Fårandelslaget.