Nihtilä gård

Nihtilän tilalta

Trygg, hälsosam och produktiv livscykel för fåren

På Nihtilä gård i Kärkölä i Salpausselkäs åslandskap har marken odlats sedan 1500-talet. Med generationsskiftet övergick gården till veterinären Nina Nihtilä år 2021.

På gården producerar jag bland annat maltkorn, brödvete, foderärter och fodervall. Dessutom har gården ekonomiskog, mångfaldsåkrar, skyddszoner och frivilligt skyddade naturskyddsområden. I fårproduktionen satsar jag på kvalitativ produktion av lammkött med treraskorsningar.

För närvarande används som modersras texel, rygja och deras korsningar med gotlandsfår, som faderras används texel och dorper. I avelsarbetet satsar jag på en hållbar, medelstor tacka med god mjölkproduktion och som är bra på att utnyttja foder och har bra modersegenskaper.

Heterosiseffekten maximeras genom tillräckligt varierande rasval men jag ser också till att flockens allmänna utseende är enhetligt för att förenkla utfodring och gruppering.

Djuren hör till produktionsövervakningen och jag gör mycket planerat förebyggande arbete för att säkerställa fårens goda hälsa. Min gård har också samarbete med Helsingfors universitets djursjukhus, vilket innebär att veterinärstuderande får bekanta sig med fåren och fårveterinärmedicin.

Lammen betar på klövervallar och återvänder inte till redan betade områden under sommaren. Jag försöker planera tidpunkten för lamningen så att jag avvänjer lammen före betessäsongen, vilket minimerar parasittrycket på betet.

Jag strävar efter att få slaktklara lamm direkt från betet mitt på sommaren vid cirka 4,5 månaders ålder. På betet ges inget kraftfoder, utan en mångfald av olika växter genom andelslagets egna vallfröblandning, rena betesmarker och korsningsstrykan hos köttlamm garanterar en god tillväxt.

Tackorna och avelsbaggarna sköter om naturvårdsvallar och skyddsområden samt i liten skala landskapsvård. Bordercollierna hjälper till vid flyttning av djuren mellan olika beten och i arbetet under stallsäsongen.

Utöver gårdsarbetet arbetar jag som veterinär för Lammasmaailma Oy:s kvalitetssäkringsprogram Lammhälsa2020, där jag utför hälsovård och rådgivning för får. Dessutom arbetar jag ibland som granskningsveterinär vid Finlands största fårslakteri Vainio och så skall jag påbörja en doktorsavhandling om hur fårens renhet påverkar köttets kvalitet och säkerhet.