Norrbacks gård

Resultat med rotationsbete och mångsidiga vallblandningar

Norrbacks gård är belägen i Närpes och drivs sedan 2021 av syskonen Josefin Norrback (agronom) och Dennis Norrback (ekonomie magister). På gården har det funnits får ända sedan 1980-talet. På den tiden var gårdens huvudproduktion mjölkkor och mjölkproduktion men år 2004 ändrade man om till fårproduktion. Gårdens åkrar har sedan slutet på 1990-talet varit i ekologisk produktion och nuförtiden är även djuren ekologiskt certifierade.

På gården föder man upp får av köttras, så som texel och dorset samt olika korsningar. Förutom att bete är en del av kraven i ekologisk produktion är det en sak som ligger företagarna varmt om hjärtat. Man satsar tid och ekonomiska resurser på att få ett bra bete, det gjorda arbetet har gett positiva avtryck i kvaliteten på produktion.

Gårdens tackor betar på sommaren på naturbeten medan lammen betar på vallbeten. Gården använder sig av rotationsbete och mångsidiga vallfröblandningar, som är känt från kolinlagrande odlingssystem. Tränade vallhundar hjälper till vid flyttning mellan beten och skötsel av djuren.