Sjögårds lamm

Sjögårds lamm lammastilalliset

Naturskydd och bevarande av biodiversitet/ Målet är 100 % självförsörjning

Kaj och Gun-Sofi som idag driver Sjögårds Lamm är gårdens nionde generation. Tidigare odlade man bara spannmål på gården och en liten besättning får kom till gården 2011 för att vårda restaurerade naturbete. På 1950-talet fanns det kor på gården och fåren kom nu för att hålla gamla kobeten öppna.

Gården övergick till ekologisk produktion år 2017 och samtidigt som verksamheten utvidgades. För tillfället har gården 130 tackor. Gården har som mål att producera allt foder själv och på så vis vara helt självförsörjande.

Sjögårds alla får betar, tackorna på naturliga betesmarker och lammen på odlade vallbeten. Gården fokuserar särskilt på bevarande av biodiversitet och naturskydd. En del av det här arbetet är avel av finsk lantras. 

På gården producerar man fårprodukter med hjälpa av en av våra lantraser och på samma gång fungerar den som en levande genbank. Lantraserna har anpassat sig till områdets miljö och är en av många arter som är utrotningshotade i och med att man i intensiv produktion övergått till mer avlade hybrider och importerade raser.