Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Lammasosuuskunta
Vesikansantie 1131, 77240 Halkokumpu

Yhteyshenkilö

Anniina Holopainen
info@lammasosuuskunta.fi
050 9131 845

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenhakemuksen käsittely ja jäsenrekisterin hallinta.

Kerättävät henkilötiedot

Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Osoite, Tilatunnus, Y-tunnus, Tilaumero, Tuotantomuoto, Tuotantouuhien lukumäärä, Teuraskaritsoiden lukumäärä vuodessa, Vapaamuotoiset tiedot

Tietojen säilytys

Tiedot säilytetään huolellisesti ja tietoturvallisesti. Niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Jäsenhakuprosessin ajan sekä jäsenyyden ajan.

Tietojen jakaminen

Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Evästeet ja seurantatekniikat

Sivustolla käytetään evästeitä ja muita seurantatekniikoita, kuten Google Analytics.

Henkilötietojen tarkastus, muokkaus ja poisto

Käyttäjä voi tarkistaa, muokata tai poistaa antamansa tiedot kysymällä tietosuojavastaavalta henkilöltä.

Estäminen

Käyttäjä voi estää tietojensa keräämisen jättämällä lähettämättä jäsenhakemusta.

Tietojen siirto maan ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä maan ulkopuolelle.

Tietoturvavälikohtaukset

Mahdolliset tietoturvavälikohtaukset selvitetään tapauskohtaisesti huolellisesti.

Käyttäjien informointi tietoturvavälikohtauksista

Käyttäjiä informoidaan tietoturvavälikohtauksista sähköpostilla tai tarvittaessa puhelimitse.

Muutokset tietosuojaselosteessa

Käyttäjiä informoidaan muutoksista tietosuojaselosteessa sähköpostilla.