Norrbackin tila

Tuloksia rotaatiolaidunnuksella ja monipuolisilla nurmiseoksilla

Närpiössä sijaitsevaa Norrbackin tilaa jatkavat sisarukset Josefin Norrback (agronomi) ja Dennis Norrback (KTM) vuodesta 2021 lähtien. Tilalla on ollut lampaita jo 1980-luvulta lähtien. Tuolloin päätuotantosuuntana oli lehmän maidontuotanto, mutta vuonna 2004 tila siirtyi lammastuotantoon.

Tilan pellot ovat olleet luomutuotannossa 1990-luvun lopusta saakka ja tällä hetkellä kaikki tuotanto on luomua.

Tilalla kasvatetaan liharotuisia lampaita, kuten texeleitä, dorsetteja ja näiden risteytyksiä. Laidunnus on sekä osa luomutuotannon vaatimuksia, että tilallisten sydäntä lähellä. Hyvään laidunnukseen käytetään aikaa ja taloudellisia resursseja, tehty työ on heijastunut positiivisesti tuotannon laatuun.

Tilan uuhet laiduntavat kesäisin perinnebiotoopeilla, kun taas karitsat kasvatetaan nurmilaitumella. Tilalla on käytössä hiiliviljelystä tuttu rotaatiolaidunnus ja monipuoliset nurmiseokset. Koulutetut paimenkoirat ovat auttavat laidunsiirroissa ja eläinten hoidossa.