Nihtilän tila

Nihtilän tilalta

Lampaille turvallinen, terveellinen ja tuottava elämänkaari

Nihtilän tilalla Kärkölässä Salpausselän harjumaisemissa on viljelty maata 1500-luvulta asti. Sukupolvenvaihdoksen myötä tila siirtyi eläinlääkäri Nina Nihtilälle vuonna 2021. 

Tuotan tilalla mm. mallasohraa, leipävehnää, rehuhernettä ja rehunurmia, lisäksi tilaltani löytyy talousmetsää, monimuotoisuuspeltoja, suojavyöhykkeitä ja vapaaehtoisesti suojeltu luonnonsuojelualue. Lammastaloudessa panostan laadukkaaseen karitsanlihatuotantoon kolmiroturisteytyksillä.

Tällä hetkellä emorotuina ovat texel, rygja ja näiden risteytykset gotlanninturkislampaan kanssa, terminaalirotuina texel ja dorper. Jalostusvalinnoissa suosin kestävää, keskikokoista, hyvämaitoista uuhta, joka on hyvä rehunkäyttäjä ja jolla on hyvät emo-ominaisuudet.

Heteroosi maksimoidaan riittävän erilaisilla rotuvalinnoilla, mutta katraan yleisilmeen yhtenäisyyteen kiinnitän myös huomiota, jotta ruokinta ja ryhmittely olisi mahdollisimman yksinkertaista.

Katraani kuuluu tuotosseurantaan ja teen erittäin paljon suunnitelmallista ennaltaehkäisevää työtä lampaiden hyvän terveyden eteen. Tilani on myös Helsingin yliopiston tuotantoeläinsairaalan yhteistyötila eli eläinlääketieteen opiskelijat käyvät täällä tutustumassa lampaisiin ja lammaseläinlääkintään. 

Karitsat laiduntavat apilarehunurmia, eivätkä kesän aikana palaa lainkaan jo kerran syötetyille lohkoille. Karitsoinnit pyrin ajoittamaan siten, että vieroitan karitsat ennen laidunkauden alkua, joten loispaine laiduntaessa on minimaalinen.

Teuraskaritsat pyrin saamaan suoraan laitumilta teuraaksi keskikesällä n. 4,5 kk iässä. Laitumelle en tarjoa väkirehuruokintaa, vaan monipuoliset osuuskunnan omat nurmiseokset, puhtaat laitumet ja lihakaritsoiden risteytyselinvoima takaavat hyvän kasvun.

Uuhet ja siitospässit hoitavat luonnonhoitonurmia ja suojavyöhykkeitä sekä tekevät pienessä määrin maisemanhoitoa. Laidunsiirroissa ja sisäruokintakauden töissä ovat apuna bordercolliet.

Työskentelen tilanhoidon ohessa eläinlääkärinä Lammasmaailma Oy:n Lammasterveys2020-laadunvarmistusohjelman mukaisena palveluntuottajana eli teen terveydenhuoltoa ja neuvontaa lampaiden parissa. Lisäksi toimin Suomen suurimman lammasteurastamon Vainion teurastamon palkkioperusteisena tarkastuseläinlääkäriä ja aloittelen väitöskirjaa lampaiden puhtauden vaikutuksesta lihan laatuun ja turvallisuuteen.