Finlands fårandleslag

Finlands fårandleslag grundades för att marknadsföra och sälja inhemskt lamm- och fårkött genom återförsäljare till konsumenter. För närvarande representerar vi över 150 får- samt några getgårdar nationellt.

Fårandelslaget grundades år 1995, då med namnet Österbottens får- och getandelslag. När verksamheten utvidgades till hela Finland ändrades namnet till Finlands Fårandelslag. Som en sammanslutning av producenter kan vi också betjäna våra samarbetspartner bättre.

Vi erhöll producentorganisationstatusen år 2019, som en av de första producentorganisationerna inom köttbranschen. En producentorganisation är en sammanslutning grundad av producenter och vars uppgift är att hjälpa dess medlemmar i planeringen av produktion och marknadsföring. Den här organisationens mål är att stärka producenternas ställning på marknaden.

Vi samarbetar med flera företag inom köttindustrin. Våra samarbetspartner är ledande inom sina områden, tar hand om sina anställdas välmående och betalar skatt i Finland. Vi betjänar våra samarbetspartner bland annat genom att utveckla produktionen till att bli mer i balans mellan utbud och efterfråga. Vi vägleder också våra producenter mot en högre kvalitet och mer professionell produktion. Vi utvecklar aktivt hela kedjan genom samarbete mellan olika branschorganisationer.

Medlemskapets fördelar

Finlands Fårandelslag ägs av de fårproducenter som är medlemmar och dess mål är att tjäna medlemmarna så bra som möjligt. Statusen som producentorganisation ger oss möjlighet att tillsammans förhandla om försäljning av våra produkter och konkurrensutsätta inköp. Vi förhandlar om producentpriser på fårproducenternas vägnar. Genom att gå ihop får vi de bästa erbjudandena.

Fårandelslaget förhandlar om olika kampanjer till sina medlemmar samt ordnar gemensamma beställningar. Dessa kan vara till exempel skräddarsytt foder till får, mineraler, vallfröblandningar eller klipp- och rådgivningstjänster.

Våra medlemmars välmående är viktigt för oss, därför har vi aktivt varit med i intressebevakningen och dessutom hör vi till LPAs Ta hand om bonden– nätverket.

Bättre producentpris och dess förutsägbarhet, utöver tidsbesparingar, har enligt en enkät till medlemmarna varit fördelarna med att ansluta sig till Finlands fårandelslag. Dessutom har besparingar uppnåtts genom gemensamma upphandlingar av produktionsinsatser. Gemenskap och säkrandet av framtiden har också varit drivkrafter för producenterna att organisera sig.

Ta kontakt och fråga mer om medlemskap eller ansök om att bli medlem.

Visste du att

  • Finlands Fårandelslag är ett företag som ägs av sina medlemmar. Det är en av de första producentorganisationerna inom köttbranschen i Finland.
  • Vi är med och utvecklar produktion av lammkött och målet är en produktion som är i balans med efterfrågan.
  • Vi förhandlar om bättre producentpris till våra medlemmar och konkurrensutsätter produktionsinsatser. Genom att gå ihop kan vi bättre betjäna industrin och handeln.